ช้างเผือกมงคล พลายเอกชัย เตรียมน้อมเกล้าฯ ถวาย ในหลวงร.10 - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Saturday, February 16, 2019

ช้างเผือกมงคล พลายเอกชัย เตรียมน้อมเกล้าฯ ถวาย ในหลวงร.10เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีการรายงานว่า ที่แหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้าง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีช้างกว่า 10 เชือกแต่มี 1 เชือก ที่มีคชลักษณ์ ตรงตามลักษณะช้างเผืก ที่เป้นช้างมงคล ที่จะทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่มี 1 เชือก ที่มีคชลักษณ์ ตรงตามลักษณะช้างเผืก ที่เป้นช้างมงคล ที่จะทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างลักษณะคชลักษณ์พิเศษเชือกนี้ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทำหนังสือยื่นต่อสำนักพระราชวังเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบ ตามระเบียบต่อไป

ในรัชกาลที่ 9 ก็มีช้างเผือกประจำรัชกาลด้วยเช่นกัน นั่นก็คือพระเศวตอดุลยเดชพาหน เป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์ จำพวกอัฏฐทิศ ชื่อ กมุท สีกายดังดอกกมุท หรือบัวสายแดง ได้รับพระราชทานนามเต็มว่าพระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวมนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิศุทธวงศ์ สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิ์ประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรบพิตรสารศักดิเลิศฟ้า ๚

พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็นช้างพลายเผือกโท เกิดในป่าเขตจังหวัดกระบี่ เมื่อประมาณพ.ศ. 2494 ถูกคล้องได้ที่ บ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่เมื่อพ.ศ. 2499โดยนายแปลก ฟุ้งเฟื่องและนายปลื้ม สุทธิเกิด(หมอเฒ่า) เป็นลูกช้างติดแม่อยู่ในโขลงช้างป่า พร้อมกับช้างอื่นๆ อีก 5 เชือกคือ พังสาคร พลายทอง พังเพียร พังวิไล และพังน้อย โดยในตอนนั้นพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ได้ชื่อว่า "พลายแก้ว"  มีความสูง 1.60 เมตร เมื่อพระราชวังเมือง (ปุ้ย คชาชีวะ)ได้ตรวจสอบคชลักษณ์แล้วพบว่าเป็นช้างสำคัญ จึงนำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500พลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยาประธานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้นำช้างพลายแก้วขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501เพื่อประกอบพิธีขึ้นระวางเป็นช้างต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกประจำรัชกาล ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11 พฤศจิกายนพ.ศ. 2502เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลที่ 9

โพสต์ดังกล่าวขอบคุณ Phonphirom Keovilaytong , จอห์นนี่ หนุ่มลุ่มภู

Post Bottom Ad