ทำบุญวันโกน หลัง 1 ทุ่ม ให้เจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี อธิษฐานแล้วจะรวย เงินทองไหลมาเทมา - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Monday, February 18, 2019

ทำบุญวันโกน หลัง 1 ทุ่ม ให้เจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี อธิษฐานแล้วจะรวย เงินทองไหลมาเทมาประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นหลักธรรมนำชีวิต ช่วยฟื้นฟูจิตใจ บำบัดความทุกข์ ทำจิตใจให้สงบ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะพากันไปทำบุญที่วัด ในทุกวันพระ ซึ่งจะตรงกับวัน ขึ้น 8 ค่ำ กับ 15 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ เช่นกัน แต่ก่อนที่จะถึงวันพระนั้นจะเรียกว่า วันโกน ซึ่งความเป็นมาของทั้งวันพระและวันโกนเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยสำหรับความเป็นมาของวันโกน – วันพระ นั้น แต่เดิมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดวันโกน – วันพระ เอาไว้ว่าต้องเป็นวันไหน แต่ต่อมาชาวพุทธในสมัยนั้นเห็นว่าศาสนาอื่นที่ร่วมสมัยยังกำหนดวันนั้นวันนี้เป็นวันฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งคราว ทำไมพุทธศาสนาจึงไม่มีวันเช่นนั้นบ้าง พระพุทธองค์ทรงอนุโลมตามความต้องการของชาวพุทธ จึงทรงกำหนดให้มีการฟังธรรมพิเศษขึ้นมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เรียกว่า วันธัมมัสวนะ (วันฟังธรรม) ก่อนหน้าวันนั้นหนึ่งวันเรียกว่า วันโกนคนโบราณ ทั้งปู่ย่าตาทวดจะมีความเชื่อว่า อย่าลืมทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ผี คน และสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก และได้มีการยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนาม ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จวบจนปัจจุบัน ซึ่งการทำบุญวันโกนนั้นจะนิยมทำหลังจาก 1 ทุ่มเป็นต้นไป ด้วยคำอธิษฐาน ดังนี้

“ข้าพเจ้าชื่อ……และ……ของข้าพเจ้าชื่อ วันนี้วันโกนและต่อๆไป ทุกวันโกนข้าพเจ้าและ……..ของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาน้ำมาให้…. เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและ …. เทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้าและเจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ ภูตผีปีศาจ สัมภเวสีผีเร่ร่อนอดยาก ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านไปมาทั้งหลาย

จงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าและ………ของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เลย พร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและ……….. ของข้าพเจ้าจงร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภถูกหวยถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ ปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ความสุขกลับมาเยือน ความทุกข์ห่างหายฉับพลัน สาธุ”ใช้ธูปจุด 1 ดอก ข้าวสวย 1 ถ้วยเล็ก น้ำเปล่า 1 แก้ว ปลาทูทอดสวย 1 คู่ ( 2 ตัว) ว่างที่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนอกรั้ว เอาธูปปักดิน และให้ถือปฏิบัติทุกวันโกน แล้วสิ่งดีๆ จะเข้ามาในชีวิต

Post Bottom Ad