เป็นบุญตาคนไทยเหลือเกิน เผยภาพพระราชนัดดา 2 องค์สุดท้าย ใน”รัชกาลที่ ๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพจนถึงปัจจุบัน - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Friday, February 15, 2019

เป็นบุญตาคนไทยเหลือเกิน เผยภาพพระราชนัดดา 2 องค์สุดท้าย ใน”รัชกาลที่ ๕” ที่ยังมีพระชนม์ชีพจนถึงปัจจุบันเฟซบุ๊กเพจ Thai Royalfamily เผยภาพ พระราชนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ในปัจจุบัน เหลือเพียง 2 องค์ จาก จำนวนพระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด 117 พระองค์ จาก 15 ราชสกุล คือ1.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา (อินทุรัตนา บริพัตร) พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และหม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยาประสูติเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2465 ในปี พ.ศ. 2496 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนาได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับร้อยเอกสมหวัง สารสาส ปัจจุบันมีพระชันษา 95 ปี2.หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย (ท่านหญิงวุฒิเฉลิม กิลเบอร์ต) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กับหม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2477 หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อสมรสกับ วิรัช ณ สงขลา และ อี. มอแกน กิลเบอร์ต ปัจจุบันท่านหญิง พระชันษา 83 ปีPost Bottom Ad