กรมบัญชีกลาง เผย ผลใช้จ่าย 4 เดือนแรก รัฐบาลถลุงเงินแล้วกว่า 1.35 ล้านล้าน!! - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Wednesday, February 13, 2019

กรมบัญชีกลาง เผย ผลใช้จ่าย 4 เดือนแรก รัฐบาลถลุงเงินแล้วกว่า 1.35 ล้านล้าน!!กรมบัญชีกลาง เผย ผลใช้จ่าย 4 เดือนแรกงบปี 62 ‘รัฐบาล’ ถลุงเงินไปแล้ว 1.35 ล้านล้าน!! เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของงบทั้งปี ที่มีเงิน 3 ล้านล้านกรมบัญชีกลาง – วันที่ 12 ก.พ. นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 ว่า งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,357,257 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.2โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,096,895 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 2,353,861 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.6ในส่วนของรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน 260,362 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 557,240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.7โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางได้ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ที่มุ่งหวังจะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเนื้อหาโดย : ข่าวสด

Post Bottom Ad