ปลายปีนี้รู้กัน สำนักงาน ก.พ. ขยายอายุราชการ เกษียณจาก 60 เป็น 63 ปี ปรับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Wednesday, February 6, 2019

ปลายปีนี้รู้กัน สำนักงาน ก.พ. ขยายอายุราชการ เกษียณจาก 60 เป็น 63 ปี ปรับกฎหมายบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการปลายปีเตรียมตัวได้เลย สำนักงาน ก.พ. ได้ออกมาเผยความคืบหน้าขยายอายุราชการ 2 ปี จากเกษียณ 60 เป็น 63 ปี คาดไม่เกินปลายปีนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยวิธีการอาจเป็น เพิ่มอายุเกษียณ 1 ปี ในทุกๆ 2 ปี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า หลังการหารือจากหลายภาคส่วน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการ ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ. ต้องศึกษาประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมทั้งเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณ การจำแนกตำแหน่งตามลักษณะงาน และเตรียมความพร้อมรองรับหากมีการขยายอายุเกษียณ โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หากมีการขยายอายุเกษียณจริงจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้งนี้ ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม หัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงาน ระบุว่า…

ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยในระยะเวลา 2 ปี จะขยายอายุราชการ 1 ปี เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาทำงาน และไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ มาทดแทนคนที่เกษียณอายุ แต่จะไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกายโดยมีเป้าหมายคือ ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุที่ 63 ปี ในปี 2567 ซึ่งหมายถึงเป็นข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีศักยภาพ จะมีอายุเกษียณเพิ่มขึ้น 1 ปี ในทุกๆ 2 ปี กระทั่งปี 2567

จะเกษียณอายุที่ 63 ปีพอดี ยกตัวอย่าง ปี 2563 เกษียณอายุที่ 61 ปี ต่อมาปี 2565 เกษียณอายุที่ 62 ปี และในปี 2567 ก็จะเกษียณอายุที่ 63 ปี

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวเวิร์คพอยท์

Post Bottom Ad