ประกันสังคม แจงกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ย้อนหลัง - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Friday, February 1, 2019

ประกันสังคม แจงกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ย้อนหลังเป็นข่าวดีมากสำหรับคุณแม่ เมื่อ น.ส.อำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 ณ สำนักงานประกันสังคมว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 เมื่อ 25 ธ.ค.61 จากกรณีดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมจะตัดจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย.61 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนในวันที่ 31 ม.ค.62 นี้ ซึ่งมีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังจำนวน 1.3 ล้านคน และมียอดเงินเบิกจ่ายย้อนหลังประมาณ 2,600 ล้านบาทน.ส.อำพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่เปลี่ยนนายจ้างขอให้ติดต่อขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมได้ ทั้งนี้รายละเอียดการที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินย้อนหลังน้อยกว่า 2,200 บาท หรือ 1,800 บาท ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนที่ครบจำนวน 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนหรือไม่ นอกจากนี้ต้องดูการสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการเสียชีวิตของบุตรด้วย ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินสงเคราะห์บุตรไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th.

Post Bottom Ad