“ป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขาเป็นลูกบุญธรรม หนูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนูก็คงทำอย่างนี้” รับสั่งที่ฟังแล้วน้ำตาซึม! - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Friday, February 15, 2019

“ป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขาเป็นลูกบุญธรรม หนูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนูก็คงทำอย่างนี้” รับสั่งที่ฟังแล้วน้ำตาซึม!ถือเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจ เมื่อครั้งวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม บ้านทุ่งหล่มใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพะเยาหมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร ๑๔๕ หลังคาเรือน ประชากร ๕๘๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยก็ไปรับบริการที่โรงพย ๅบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลฝายกวาง และโรงพย ๅบาลเชียงคำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสรับบุตรของผู้ป่วยนำเฝ้า เป็นลูกบุญธรรม ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีรับสั่งว่า“…คุณป้าไม่ต้องกังวล หนูจะให้ทุนเลย คือว่าทันทีที่จะต้องจ่ายเอง ส่วนนั้นหนูจะจ่าย แล้วเอาอย่างนี้ ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขา เด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของหนู หนูจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุด หนูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนู คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ท่านก็คงทำอย่างนี้แหละ ท่านสอนหนูมาให้รักประชาชน…”

Post Bottom Ad