สำนักราชเลขาฯ ยืนยันให้กล่าวและปฏิบัติต่อ ‘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ’ ถวายพระเกียรติแบบเดิมทุกประกา - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Friday, February 8, 2019

สำนักราชเลขาฯ ยืนยันให้กล่าวและปฏิบัติต่อ ‘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ’ ถวายพระเกียรติแบบเดิมทุกประกาสำนักข่าวอิศราได้เผยแพร่ว่า ภายหลังจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ต่อมากองข่าวสำนักราชเลขาธิการ ยืนยันการกล่าวถึงและปฏิบัติตัวต่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยังถวายพระเกียรติแบบเดิมทุกประการ ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆโดยทางสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รวบรวมคำราชาศัพท์ี่ใช้บ่อยจากสำนักพระราชวัง และสำนักราชบัณฑิตยสภา ที่ใช้กับพระอิสริยยศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ขอลาออกจากพระฐานันดร แต่เนื่องจากพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) จึงสมควรขานพระนามว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีคำขึ้นต้น : ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าพระบาท

การขอโอกาส : ขอพระราชทานพระวโรกาส

การขออนุญาต : ขอพระราชทานพระอนุญาตคำสรรพนาม : บุรุษที่ 1 ข้าพระพุทธเจ้า – บุรุษที่ 2 ใต้ฝ่าพระบาท

คำขานรับ : ชาย ใช้ พ่ะย่ะค่ะ – หญิง ใช้ เพคะ

คำลงท้าย : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการถวายพระพร : ถวายพระพรชัยมงคล

อายุ : พระชันษา …. ปี

รูปถ่าย : พระรูปวันคล้ายวันเกิด : วันคล้ายวันประสูติ

เข้าพบ : เข้าเฝ้า

ตัดสินใจ : ตัดสินพระหทัยอยู่ : ประทับ

ให้ : ขอพระราชทานถวาย

เดินทางไป-เดินทางกลับ : เสด็จไป-เสด็จกลับขอบคุณข้อมูลจาก : SmartSME

Post Bottom Ad