ย้อนดูวัน "ถวายงานคืนแรก" หนทางสู่บัลลังก์มังกร ของ ซูสีไทเฮา - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Friday, February 15, 2019

ย้อนดูวัน "ถวายงานคืนแรก" หนทางสู่บัลลังก์มังกร ของ ซูสีไทเฮาพระนางซูสีไทเฮาเป็นอีกหนึ่งสตรีในราชสำนักจีนที่ประวัติศาสตร์จารึกหลากหลายแง่มุม แต่อีกด้านหนึ่งผู้เขียนเรื่องราวหลายรายมักแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต อารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์ทั่วไปเข้าไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะแง่ภูมิหลังที่พยายามอธิบายที่มาที่ไปของการการถวายตัวครั้งแรกอันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไปจนถึงการขึ้นสู่อำนาจ

ผลงานนักวิชาการ นักเขียน ผู้สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศกล่าวถึงพระนางซูสีไทเฮาในแง่มุมต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ เบื้องหลังอิทธิพลทางการเมือง การใช้อำนาจ ความหรูหราในพระราชวัง และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม ราชวงศ์แมนจูมีประเพณีว่า กษัตริย์พระองค์ใหม่ห้ามมีพระสนมหรือมเหสีขณะไว้ทุกข์ให้กษัตริย์องค์ก่อนเป็นเวลา 27 เดือน ช่วงเวลานี้เจน จำรัสศิลป์ บรรยายว่า เป็นช่วงเวลาที่เยโฮนาลา เดินทางมากรุงปักกิ่ง และอาศัยในตรอกตะกั่ว

ขณะที่นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของอันฉี หมิน ซึ่งเล่าในมุมมองสมมติจากปากของพระนางซูสีไทเฮาที่เป็นตัวละครนำเรื่องเองว่า หลังจากได้เข้าวังต้องห้าม 58 วัน พระจักรพรรดิทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้า โดยใช้วิธีดึกดำบรรพ์ที่สุดคือตามขันทีสื่อมาพบและมอบกล่องทองคำแกะสลัก

ส่วน “น.ม.ส.” บรรยายว่า ช่วงเริ่มต้นที่เยโฮนาลา อยู่ในวัง เป็นฤดูดอกไม้ร่วง ขณะที่นางนั่งเย็บผ้าและร้องเพลงคลอไปด้วยที่มุมหนึ่งของสวน เผอิญพระเจ้าแผ่นดินเสด็จผ่านสวนไป พระองค์ทรงได้ยินเสียงเพลงและหยุดฟัง แล้วโปรดให้พานางไปเข้าเฝ้า

ข้อมูลอ้างอิง: วิกิพีเดีย, ศิลปวัฒนธรรม

Post Bottom Ad