เปิดกำหนดการ ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ ประกาศให้เป็นวันหยุดทั่วทั้งประเทศ - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Thursday, February 7, 2019

เปิดกำหนดการ ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ ประกาศให้เป็นวันหยุดทั่วทั้งประเทศล่าสุดนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้วโดยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการกำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้จนถึงพฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับวันที่ 6 เมษายนนี้ก็จะมี พลีกรรม ตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน วันที่ 8-9 เมษายน มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน วันที่ 18-19 เมษายน ที่จะถึงนี้เป็นการปลุกเสกน้ำรวมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่ง ให้เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ และมีการคัดกรองอย่างดีจึงจะนำมาใช้ในพระราชพิธีในวันที่ 22-23 เมษายนนี้และในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จบวงสรวงด้วยพระองค์เองและในวันที่ 3 พฤษภาคมจะมีการเชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง และประกาศการบรมราชาภิเษกโดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย และในวันที่ 4 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำตั้งแต่การบรมราชาภิเษกถวายพรประกาศพระองค์เป็น ศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธย ช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้าวันที่ 6 พฤษภาคมคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีมติให้เป็นวันหยุด เพื่อให้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดีPost Bottom Ad