เปิดกำหนดการ”พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”ประกาศให้เป็นวันหยุดทั่วทั้งประเทศ - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Saturday, February 2, 2019

เปิดกำหนดการ”พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”ประกาศให้เป็นวันหยุดทั่วทั้งประเทศประกาศแล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ ท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปวันที่ 6 เมษายนจะมีพลีกรรม ตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน วันที่ 8-9 เมษายน มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน วันที่ 18-19 เมษายน ที่จะถึงนี้เป็นการปลุกเสกน้ำรวมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่ง ให้เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ และมีการคัดกรองอย่างดีจึงจะนำมาใช้ในพระราชพิธีในวันที่ 22-23 เมษายนนี้วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จบวงสรวงด้วยพระองค์เอง วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก โดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย วันที่ 4 พฤษภาคม

จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ ตั้งแต่การบรมราชาภิเษก ถวายพระพรประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธย ช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้าและวันที่ 6 พฤษภาคมคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีมติให้เป็นวันหยุด เพื่อให้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดีPost Bottom Ad