พระราชโองการโปรดเกล้าฯ มิให้ทูลกระหม่อมฯ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Friday, February 8, 2019

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ มิให้ทูลกระหม่อมฯ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร.10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ โวรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ มิให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลงเล่นการเมือง เนื่องจากเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขัด รธน….Post Bottom Ad