คอนโดชื่อดัง ช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำจากดาดฟ้า 150 โครงการ - ข่าวดัง24th

Post Top Ad

Friday, February 1, 2019

คอนโดชื่อดัง ช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำจากดาดฟ้า 150 โครงการยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาภายในบ้านเมืองของเรา สำหรับ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหน่วยงานรัฐพยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหามากมายหลายวิธีแต่ฝุ่นก็ยังไม่ลดลง

นอกจากนี้ โดยให้ติดตั้งระบบน้ำฉีดโดยรอบทุกอาคารเพื่อฉีดน้ำให้เกิดละอองฝอย บรรเทาฝุ่นพิษแก่ลูกค้าในโครงการและเพื่อนบ้านข้างเคียง โดยให้ดำเนินการเร่งด่วนภายในวันนี้ โดย LPN จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ฉีดน้ำแบบสเปรย์จากชั้นดาดฟ้า

เป็นวิธีที่ดีมากๆ เลยทีเดียว ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยลดฝุ่นละออง รอบๆ ตึก บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงก็ได้ผลไปด้วย สุดยอดๆ

Post Bottom Ad